Liên hệ Hotline: 1900571582 - Mr. Thưởng 0985.131.868 - Mr. Đạt 0989.222.333
a1
Điện thoại hỗ trợ 24/7 1900.571.582

Tuyển dụng

Thông báo Tuyển dụng Trưởng nhóm thiết kế Cơ khí (máy công nghiệp)-
 Phòng Thiết kế SBU FAS.01 - Trụ sở Hà Nội – Tháng 08/2019. 
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Trưởng nhóm thiết kế Cơ khí (máy công nghiệp)- Phòng Thiết kế SBU FAS.01 - Trụ sở Hà Nội – Tháng 08/2019. 

Thông báo Tuyển dụng Trưởng nhóm thiết kế Cơ khí (máy công nghiệp)- Phòng Thiết kế SBU FAS.01 - Trụ sở Hà Nội – Tháng 08/2019. 

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng Kỹ thuật viên Service- Phòng Kỹ thuật Dịch vụ- 
Trụ sở Hà Nội – Tháng 08/2019.
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Kỹ thuật viên Service- Phòng Kỹ thuật Dịch vụ- Trụ sở Hà Nội – Tháng 08/2019.

Thông báo Tuyển dụng Kỹ thuật viên Service- Phòng Kỹ thuật Dịch vụ- Trụ sở Hà Nội – Tháng 08/2019.

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế điện- Bộ phận Nghiên cứu phát triển sản phẩm -
 Trụ sở Hà Nội – Tháng 08/2019. 
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế điện- Bộ phận Nghiên cứu phát triển sản phẩm - Trụ sở Hà Nội – Tháng 08/2019. 

Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế điện- Bộ phận Nghiên cứu phát triển sản phẩm - Trụ sở Hà Nội –Tháng 08/2019. 

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư lập trình PLC- Phòng Thiết kế SBU FAS.01- Chi nhánh Hồ Chí Minh – tháng 07/2019.
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư lập trình PLC- Phòng Thiết kế SBU FAS.01- Chi nhánh Hồ Chí Minh – tháng 07/2019.

Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư lập trình PLC- Phòng Thiết kế SBU FAS.01- Chi nhánh Hồ Chí Minh – tháng 07/2019.

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Quản lý dự án (Tiếng Hàn)- SBU WLS- Trụ sở Hà Nội- tháng 07/2019
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Quản lý dự án (Tiếng Hàn)- SBU WLS- Trụ sở Hà Nội- tháng 07/2019

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Quản lý dự án (Tiếng Hàn)- SBU WLS- Trụ sở Hà Nội- tháng 07/2019

Xem thêm