Liên hệ Hotline: 1900571582 - Mr. Thưởng 0985.131.868 - Mr. Đạt 0989.222.333
a1
Điện thoại hỗ trợ 24/7 1900.571.582

Tin tuyển dụng

Thông báo Tuyển dụng Trưởng nhóm thiết kế Cơ khí – Phòng Thiết kế SBU ETS - 
Trụ sở Hà Nội – Tháng 08/2019. 
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Trưởng nhóm thiết kế Cơ khí – Phòng Thiết kế SBU ETS - Trụ sở Hà Nội – Tháng 08/2019. 

Thông báo Tuyển dụng Trưởng nhóm thiết kế Cơ khí – Phòng Thiết kế SBU ETS - Trụ sở Hà Nội – Tháng 08/2019. 

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế Cơ khí- Phòng Thiết kế SBU FAS.01- 
Chi Nhánh Hồ Chí Minh- Tháng 07/2019.
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế Cơ khí- Phòng Thiết kế SBU FAS.01- Chi Nhánh Hồ Chí Minh- Tháng 07/2019.

Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế Cơ khí- Phòng Thiết kế SBU FAS.01- Chi Nhánh Hồ Chí Minh- Tháng 07/2019.

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Xuất nhập khẩu- Phòng Xuất nhập khẩu- 
Trụ sở Hà Nội – Tháng 07/2019. 
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Xuất nhập khẩu- Phòng Xuất nhập khẩu- Trụ sở Hà Nội – Tháng 07/2019. 

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Xuất nhập khẩu- Phòng Xuất nhập khẩu- Trụ sở Hà Nội – Tháng 07/2019. 

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng Kỹ thuật viên Service- Phòng Kỹ thuật dịch vụ- 
Chi nhánh HCM – Tháng 08/2019. 
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Kỹ thuật viên Service- Phòng Kỹ thuật dịch vụ- Chi nhánh HCM – Tháng 08/2019. 

Thông báo Tuyển dụng Kỹ thuật viên Service- Phòng Kỹ thuật dịch vụ- Chi nhánh HCM – Tháng 08/2019. 

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng Trưởng nhóm thiết kế Cơ khí (máy công nghiệp)-
 Phòng Thiết kế SBU FAS.01 - Trụ sở Hà Nội – Tháng 08/2019. 
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Trưởng nhóm thiết kế Cơ khí (máy công nghiệp)- Phòng Thiết kế SBU FAS.01 - Trụ sở Hà Nội – Tháng 08/2019. 

Thông báo Tuyển dụng Trưởng nhóm thiết kế Cơ khí (máy công nghiệp)- Phòng Thiết kế SBU FAS.01 - Trụ sở Hà Nội – Tháng 08/2019. 

Xem thêm