Liên hệ Hotline: 1900571582 - Mr. Thưởng 0985.131.868 - Mr. Đạt 0989.222.333
a1
Điện thoại hỗ trợ 24/7 1900.571.582

Tin tuyển dụng

Tuyển dụng vị trí Quản lý dự án (HN)

Tuyển dụng vị trí Nhân viên Quản lý dự án - Phòng Kinh doanh SBU FAS.02 - Trụ sở Hà Nội

Xem thêm

Thông báo Tuyển dụng Trưởng nhóm thiết kế điện (HN)

Tuyển dụng Trưởng nhóm thiết kế điện (HN)

Xem thêm

Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế điện (HN)

Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế điện – Phòng thiết kế - Trụ sở Hà Nội 

Xem thêm

Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế Cơ khí (HN)

Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế Cơ khí (HN)

Xem thêm
Tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh
 Giải pháp kho vận thông minh (HN) 
Hết hạn

Tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh Giải pháp kho vận thông minh (HN) 

Tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh Giải pháp kho vận thông minh (HN) 

Xem thêm